Ulvens Dag

Vi kan nås på: post@ulvensdag.no
Ulvens Dag
Ulvens Dag
SKRIV TIL SP OG FRP FOR ULVENE!

• Arbeiderpartiet:
espen.barth.eide@stortinget.no
Asmund.Aukrust@stortinget.no
Ruth.Grung@stortinget.no
else-may.norderhus@stortinget.no

• Fremskrittspartiet:
gisle.meininger.saudland@stortinget.no
Runar.Sjastad@stortinget.no
terje.halleland@stortinget.no

Senterpartiet forsøker å få Stortinget til å fatte et ulovlig vedtak for å få skutt familiegruppene i Mangen- og Rømskogreviret - hjelp ulvene ved å sørge for at Arbeiderpartiet og FrP ikke støtter SPs dyrefiendtlige forslag!

I september 2019 vedtok rovviltnemndene å skyte ned familiegruppene i Letjenna- og Mangenreviret, samt i grensereviret Rømskogen. Etter klager fra blant annet NOAH omgjorde Klima- og Miljødepartementet vedtaket slik at Mangen- og Rømskogreviret fikk leve. Nylig fremmet Senterpartiet et representantforslag på Stortinget der de ba regjeringen om å “umiddelbart følge opp rovviltnemndenes vedtak om å gi lisensfelling på ulvene i revirene i Mangen og Rømskog(…)”.

Det er svært kritikkverdig at Senterpartiet prøver å bruke Stortinget til å fatte enkeltvedtak om ulveforvaltning, og dermed overstyre miljødepartementets mandat. Det er ikke Stortinget som vedtar lisensfelling, og når Senterpartiet prøver å bruke nasjonalforsamlingen til å få igjennom sin vilje på denne måten, misbruker de Stortinget, og skyver til side maktfordelingsprinsippet. NOAH mener Senterpartiet med deres representantforslag viser totalt manglende forståelse for rollefordelingen mellom Storting, regjering og domstolene, og at de ikke respekterer demokratiske prinsipper.
Ulvens Dag
Ulvens Dag har delt et innlegg.
ULVEREVIR KAN SKIFTE OVER TID

VOYAGEURS WOLF PROJECT er et samarbeid mellom Universitetet i Minnesota og Voyageurs National Park, hvor de forsker på ulvens etologi - med hovedfokus på hva ulvene gjør sommerstid.

Her er en illustrasjon av ulveflokkenes revirer i området og hvordan disse kan skifte over tid. Kartene viser tydelig at ulv liker å opprettholde sine revirer, men at det kan være litt overlapping i områder som tidvis benyttes av flere flokker.

Totalt ble nesten 100 000 GPS-lokasjoner brukt til å lage disse to kartene.

Prosjektets nettside:
https://www.voyageurswolfproject.org/
Ulvens Dag
Ulvens Dag
MILJØDIREKTORATET: REKORDLAVE TAP TIL ULV I 2019

I 2019 var det jerven som sto for flest sauetap, fulgt av gaupe og bjørn.

"Antall sauer og lam som ble erstattet som tapt til rovdyr, holdt seg i fjor på om lag samme nivå som i 2018. Det ble gitt erstatning for 17.213 dyr.

– Tapene forårsaket av rovdyr er redusert med mer enn 50 prosent de siste ti årene, og det er meget positivt at tapene forblir på et lavere nivå enn før. Likevel opplevde enkelte husdyreiere også i fjor belastningen med store tap i sin besetning, for eksempel i Trøndelag hvor mer enn halvparten av bjørneskadene skjedde, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

REKORDLAVE TAP TIL ULV
Tapene til ulv var i fjor de laveste på ti år, med 1455 sauer og lam erstattet.

Det var deler av Trøndelag og Nord-Østerdalen som opplevde de største tapene til ulv.

For bjørn må vi tilbake til 2014 for å finne lavere tall på erstattede dyr enn i fjor. 1843 sauer og lam ble erstattet som tapt til bjørn i 2019.

De største bjørneskadene fant sted i deler av Namdalen i Trøndelag.

De fleste skadene fra ulv og bjørn ble i fjor påvist i beiteprioriterte områder."

Lenke:
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/januar-2020/tap-til-rovdyr-holder-seg-pa-lavere-niva-enn-for/
Ulvens Dag
Ulvens Dag
ULVETELLEREN ER OPPDATERT FRA 66 TIL 69

Lenke:
https://rovdata.no/Ulv/Ulveteller.aspx
Ulvens Dag
Ulvens Dag
SVEINUNG ROTEVATN UTNEVNT TIL KLIMA- OG MILJØMINISTER

"Rotevatn har vore statssekretær i Klima- og miljødepartementet sidan 12. oktober 2018. Før det var han statssekretær i Justisdepartementet frå 17. januar 2018. Han var valt inn på Stortinget frå Sogn og Fjordane i perioden 2013 – 2017.

SÅRBAR OG VERNEVERDIG NATUR
– Noreg må syne leiarskap i arbeidet med å ta vare på sårbar og verneverdig natur. I 2020 skal vi jobbe for å få på plass ein internasjonal avtale for naturen som er like viktig som Parisavtalen er for klima, seier Rotevatn."
Ulvens Dag
Ulvens Dag
ELVESTUEN: REGJERINGEN FØLGER LOVEN - IKKE HJEMMEL FOR Å FELLE MANGEN- ELLER RØMSKOGREVIRET

"Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier til NRK at det ikke er hjemmel for å felle Mangen- eller Rømskogreviret og mener Senterpartiets forslag strider mot loven.

– At Senterpartiet og Fremskrittspartiet nå ønsker en omkamp på dette, endrer ikke vår vurdering. Som statsråd må jeg følge norsk lov, og det vil være oppsiktsvekkende og uklokt av Stortinget å gi instrukser som strider mot loven, sier Elvestuen.

Rømskogreviret er halvt norsk og halvt svensk. På svensk side har man ikke felt ulv på to år, fordi myndighetene mener flokken er viktig for landets ulvestamme.

Å imøtekomme Sverige er også noe som ble fremhevet av Klima- og miljødepartementet, da de sa nei til felling av de to flokkene.

Norge har nasjonal handlefrihet til å ta ut denne flokken, mener Slagsvold Vedum. Han frykter ikke at et eventuelt norsk uttak av Rømskogreviret vil skape vondt blod mellom Norge og Sverige i rovdyrpolitikken.

– Det er knapt noe annet land vi har bedre samarbeid med enn Sverige, og det kommer vi vil å fortsette å ha uansett, sier Slagsvold Vedum.

AVGJORT AT RØMSKOG OG MANGEN FÅR LEVE
Ulvefamiliene i Rømskog og Mangen, som Senterpartiet tar opp, er avgjort og juridisk avslått allerede, mener Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

– Vi frykter stadig nye omkamper, men håper Arbeiderpartiet vil være mer redelig, rakrygget og naturvennlig enn å hoppe på Senterpartiet sin til nærmere utryddingspolitikk på ulv, sier Håpnes, og legger til:

– Vi håper virkelig ikke at Ap senker seg ned på Sp sitt populistiske og ekstreme ulvestandpunkt.

Senterpartiet har støttet at Norge skal reetablere ulv i norsk natur, men de vil begrense det til tre flokker, inkludert grenserevir. Partilederen erkjenner at det kan bli problemer med innavl og hybriddyr med så få dyr, men at det finnes løsninger.

– I Sverige har man transportert ulv med bil fra nord til sør, trekker Slagsvold Vedum frem som eksempel."

https://www.nrk.no/norge/frp-med-snuoperasjon-om-omstridte-ulveflokker-_-ap-far-avgjorende-rolle-1.14871485?