Nyheten om at 37 av 67 norske ulver kan bli skutt i vinter har fått mange til å reagere på sosiale medier i helga.

At Norge åpner for å felle halve bestanden av ulv i vinter, vekker også internasjonal oppmerksomhet. Den britiske avisen The Guardian mener dette er problematisk for Norge som en miljønasjon.

Streifulv  

Etter at de regionale rovviltnemndenes vedtak om en samlet lisensfellingskvote nå er kjent, har Naturvernforbundet mobilisert.

Les mer…