Artsdatabanken: Truer ulven artsmangfoldet?

Artikkeldato: 21. 4. 2016

Artsdatabanken ser av mediebildet i forkant av behandlingen av «ulvemeldinga» at enkelte trekker sammenhenger mellom forekomst av ulv og at arter blir truet på grunn av mindre beite.

Av de 2355 truede artene i Norge, er 685 negativt påvirket av at beite og slått er opphørt eller redusert. Man må imidlertid være svært varsom med å trekke årsakssammenhenger mellom forekomst av truede arter og opphørt beite forårsaket av forekomst av ulv.

Artsdatabanken tar ikke stilling til spørsmål om forvaltning av ulv, men ønsker å bidra til å forklare forhold knyttet til et produkt vi har ansvar for, nemlig Norsk rødliste for arter achat 10 viagra.

Les mer…