Nationen: Rovdyr + sau = sant

Artikkeldato: 28.8.2013

De to rovdyrforlikene i Stortinget har ikke roet ned den offentlige debatten om kombinasjonen rovdyr-sauehold i norsk natur. To statsråder i samme regjering står steilt mot hverandre. Finnes det egentlig løsninger?

Vi ha studert sauehold og rovdyrtap i sørlige delen av de lavere Tatra-fjellene i Slovakia, områder med mye høyere rovdyrtetthet enn i Norge, og med intensivt sauehold på utmark. I Tatra-fjellene er tapsprosenten av sau til rovdyr 1,3-1,7 prosent. I Norge kan bønder miste 10-30 prosent av saueflokkene sine på utmarksbeite i tre sommermåneder.

Les mer…