Norges Miljøvernforbund: Ulvemassakren må stanses!

Artikkeldato: 19. 9. 2016

De regionale rovviltnemdene har vedtatt at det skal felles inntil 47 ulv i høst og vinter.

Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold og Akershus har vedtatt en kvote på «inntil 24 ulver, med den hensikt å ta ut alle individer i de 3 valgte revirene». De tre revirene ligger innenfor ulvesonen og er Slettås-flokken i Trysil, Vedkjenna-flokken nord i Hedmark og Kynna-flokken øst i Hedmark.

Som en del av lisensjakta skal det felles 5 ulv i områdene nord i Akershus og Hedmark. I tillegg til dette kommer lisensjakt andre steder i landet.

NMF kan ikke akseptere en slik massakre på ulv. Ulven lever i dag på et eksistensminimum. En nedskytning som det er vedtatt nå er fulllstendig uakseptabelt. Dette vil skade den norske ulvebestanden betydelig og vi Norge vil på nytt ha en ulvebestand som preget av innavl og sykdom. Norge har et nasjonalt og internasjonalt ansvar med å ha en levedyktig bestand av ulv.