NRK: Vedtok lisensjakt på 24 ulver

Artikkeldato: 16. 9. 2016

Dette ble vedtatt fredag formiddag mot tre stemmer.

– Det er en vanskelig sak, men hvis man bare forholder seg til at vi skal forvalte det som Stortinget har bestemt så har vi et lite skjønnsrom, men det er ikke veldig stort. Jeg synes at nemndene fattet et bra vedtak og jeg synes det var en konstruktiv debatt, sier leder for rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård.

I tillegg er det tidligere åpnet for lisensjakt på åtte ulver i Osdal-flokken utenfor ulvesona i Rendalen og Åmot. Utenfor sona i Hedmark og Akershus kan det også jaktes på fem enkeltindivider.

Legger man til lisensjakt i resten av landet kan det bli jakt på 47 ulver, medregnet jakt utenfor ulvesona.

– Utrydning

Vi må tilbake til 1919 for å finne lignende antall ulver som kan drepes.

Sunniva Holmås Eidsvoll fra Oslo SV, som sitter i rovviltnemnda for Oslo Akershus og Østfold, mener dette er en utrydningsordre på norsk ulv.

– Vi risikerer nå å drepe over halvparten av alle norske ulver. Dette er masseslakt av en kritisk truet dyreart. SV krever at klima- og miljøminister Vidar Helgesen opphever dødsdommen over de norske ulvene, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

 

Les mer…