Drammens Tidenede: Å skyte ulv med kanoner…

Artikkeldato: 24. 9. 2016

Jeg hadde vel egentlig bestemt meg for å ikke rope Ulv! I denne sammenheng kan det faktisk være mer givende å rope på elgen … For det er energitappende å kaste seg inn i kampen for ulv! Hatet på «den andre siden» er stort og argumentene harde og like lite fleksible som stein.

Mange velformulerte innlegg er skrevet. For det er en skam at vi ikke er i stand til å leve side om side med rovdyra våre.

Det er en skam at det bestemmes fra høyere hold at en rødlista art skal reduseres med 70 prosent.

Det er en skam at et rovdyr som ulven – som utgjør kun en tapsprosent på sau på rundt en prosent – skal avvikles med lovlige midler. For det er jo det som i realiteten skjer. Avvikling av en art – som vi beroliger oss med finnes i tusentall andre steder i verden.

Les mer…