Aftenposten: Fem ulver utenfor Akershus og Hedmark skal avlives før mars 2017

Artikkeldato: 27. 9. 2016

Klima- og miljødepartementet går inn for skyting av fem ulver utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus ou se procurer viagra. Departementet utsetter avgjørelsen om de 8 ulvene i Osdalsflokken.

Rovviltnemndene i Akershus, Oslo, Østfold og Hedmark mener det bør felles 13 ulver i Hedmark og Akershus. Departementet har nå sagt ja til felling av fem av dem før utgangen av mars 2017, ifølge en pressemelding fra Miljødepartementet.

Ulv er en rødlistet art i Norge. Det betyr at naturforskerne mener den er «kritisk truet av utryddelse».

– Det er trist at klima- og miljøminister Vidar Helgesen og miljødepartementet åpner for å avlive fem ulv, men samtidig et skritt i riktig retning at de anerkjenner at jakten på ulv på ses i sammenheng. For å forvalte ulvebestanden på en god måte må ulv innenfor og utenfor ulvesonen ses i sammenheng, sier Nina Jensen i WWF Norge.

Roviltnemdene vil felle over halvparten av norsk ulv

Totalt har de regionale rovviltnemdene i Norge anbefalt at det skal felles 47 ulv. 24 av disse er innenfor ulvesonen. Det utgjør mer en halvparten av den norske bestanden i dag.

Planene om å skyte et så betydelig antall av den norske ulvebestanden har vekket internasjonal oppsikt.

 

Les mer…