Oppland Arbeiderblad: Utrydding av ulv kan gjøre vondt verre, også for bonden

Artikkeldato: 27. 9. 2016

Staten ved fylkesmennene og roviltnemdene har vedtatt å åpne for jakt på 47 ulv, eller 70 prosent av antatt ulv i Norge. Skytes kvota må vi tilbake til starten av 1900-tallet for å finne like liten stamme. Dette har ført til at mange miljø- og dyrevernorganisasjoner har reagert kraftig, mens mange sauebønder og småbarnsforeldre nær ulveutsatte områder puster lettet ut.

I fjellkjeden Tatra i Slovakia er det mye ulv i beiteområdene, men der er ikke tapene som i enkelte besetninger i Norge hvor bonden kan oppleve å miste opp mot halvparten av dyra i ett angrep.

– Vi må hente erfaringer fra andre land. Mener regjeringen alvor med at vi skal ha utmarksbeite, så må de vise det gjennom aktiv handling, sier Halvard Klevmark, fylkestingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne som mener at ulven har en plass i naturen.

Ulv lever i flokk og har et stort revir de dominerer. Utrydder vi ulven i et område, vil annen ulv eller andre rovdyr ta over. Derfor kan bonden tape flere dyr, da det ikke er forsket på om ulven som nå tas ut faktisk angriper sau. I tillegg er De Grønne bekymret for at man ikke har sett på genetiske faktorer og andre forhold i forbindelse med flokkene som er valgt ut.

– Miljødata viser til at hjortedyr endret atferd da ulven ble tatt ut av norsk natur på slutten av forrige århundre. Atferdsendringen forplanter seg i hele økosystemet. Usikkerheten om hva som vil skje, gjør at vi bør se til andre tiltak enn utrydding, mener Klevmark.

Les mer…