Regjeringen: Vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

Artikkeldato: 27. 9. 2016

Klima- og miljødepartementet har i dag opprettholdt rovviltnemndenes vedtak om felling av inntil fem ulver utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.

De regionale rovviltnemndene i region 4 (Akershus, Oslo, Østfold) og 5 (Hedmark) vedtok i juni i år en lisensfellingskvote på til sammen 13 ulver utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus. Lisensfellingsperioden for fem av disse ulvene ble satt til 1. oktober 2016 – 31. mars 2017. Departementet opprettholder her nemndenes vedtak.

De resterende åtte ulvene er tilknyttet en familiegruppe i det såkalte Osdalsreviret. Denne flokken lever i hovedsak utenfor ulvesonen. For denne flokken har nemndene vedtatt at lisensfellingsperioden skal være 1. januar – 31. mars 2017. Dette er begrunnet med at valpene i flokken vil ha vanskelig for selv å skaffe mat hvis foreldredyrene tas ut før 1. januar. Departementet vil senere behandle klagen på fellingsvedtaket om disse ulvene.

Les mer…