Som jeger siden 70-tallet er jeg fortvilet over kunnskapsløsheten og holdningene som har utviklet seg blant jegere.

Etter mitt syn er en ekte jeger en person med mye kunnskap og respekt for naturen. Da er det en selvfølge å forstå rovdyrenes viktige rolle i økosystemet.

En ekte jegers bekymring burde være at økosystemene har vært «halshugget» – uten rovdyrene på toppen – for lenge.

Vi burde følgelig glede oss over de store rovdyrenes tilbakekomst.

Les mer…