Nationen: Ulvejakt behandles av Høyesterett

Artikkeldato: 24. 8. 2016

Høyesterett startet onsdag sin behandling av ulvejakt-saken fra Hedmark. Både Økokrim og de dømte har anket dommen fra Eidsivating lagmannsrett.

Økokrim tiltalte fem menn for ulovlig jakt på ulv ved Bjørnåsen i Elverum i februar 2014. Ingen ulv ble felt, men den hovedtiltalte skjøt og drepte en ulv i Åmot en måned senere, i forbindelse med jakt på rev.

I Sør-Østerdal tingrett ble de fem dømt for organisert kriminalitet i forbindelse med jakten, etter den såkalte mafiaparagrafen. Jakten ble funnet å være brudd på straffelovens paragraf om faunakriminalitet.

Dommen ble anket, og Eidsivating lagmannsrett fant ikke grunnlag for å bruke mafiaparagrafen. Dessuten mente domstolen at jakten kun var brudd på naturmangfoldsloven, ikke straffeloven. Lagmannsretten satte ned straffene til fire av de dømte, men ila dem jaktforbud i tre til fem år viagra ne marche pas. Den femte tiltalte ble frikjent.

Økokrim anket dommen, fordi de mener alle fem bør dømmes etter straffeloven.

Les mer…