RanaBlad: Vedtaket er et stort skritt på veien mot utryddelse av ulv i norsk fauna. Det er uakseptabelt

Artikkeldato: 26. 9. 2016

Rovviltnemndene har vedtatt at 47 norske ulver skal skytes. Slik går det når AP, Høyre, FrP og KrF vedtar hvor mange ulv de ønsker å ha i landet. De gjenværende ulvene kommer til å ha radikalt dårligere vilkår for reproduksjon. Derfor er vedtaket er et stort skritt på veien mot utryddelse av ulv i norsk fauna. Det er uaksebtabelt.

Partiene bak ulveforliket erkjenner ikke hvor viktig ulven er for økosystemene på planetens nordlige halvkule, og at også Norge har et ansvar for å verne arten. Utryddet ulv betyr flere hjortedyr som beiter ned skogene våre, mer rødrev som igjen går utover småviltet, og færre kadavre som sikrer mat for mange mindre rovdyr. Men det finnes levedyktige ulvebestander i våre naboland, vil noen innvende. Ja, men dette gjør ikke at Norge er fritatt sitt internasjonale ansvar for å verne rovviltbestander.

Les mer…