NRK: 57.000 underskrifter mot ulvejakt

Artikkeldato: 1. 10. 2016

Over 57.000 personer har sluttet seg til en underskriftskampanje mot felling av opptil 47 ulver i Norge. Lørdag starter den første jaktperioden.

Kampanjen er startet av enkeltpersoner som engasjerer seg for å bevare den norske ulven, skriver Naturvernforbundet i en pressemelding.

– Det er et tankekors at privatpersoner må sette himmel og jord i bevegelse for å hindre at norske politikere og forvaltere skal blamere oss internasjonalt. Å forvalte vårt mest truede pattedyr mot kanten av utryddelse, er ikke akkurat omdømmebygging å være stolt av, mener Arnodd Håpnes, som er Naturvernforbundets fagleder for naturmangfold.

Det er kommet inn underskrifter fra over 100 land, forteller han. Brorparten av dem som markerer sin motstand mot jakten er norske, og Håpnes understreker at det ikke bare er byfolk.

– Dette er altså alt annet enn en kamp mellom Oslo og resten av Norge, slik det noen ganger fremstilles som, konstaterer Håpnes. Nesten tre firedeler av de norske underskriftene er fra folk utenfor storbyene, og omtrent hver sjette underskrift er fra Oslo.

Les mer…