Nationen: Helgesen vil kontakte svenskene om ulvejakt ved grensa

Artikkeldato: 7. 10. 2016

Vidar Helgesen lover at han vil vurdere alle klager på ulvekvotene grundig. Samtidig varsler han at han vil kontakte svenske myndigheter om deres forvaltning.

Det er i et skriftlig svar til MDG-talsperson og stortingsrepresentant Rasmus Hansson, på et spørsmål han har sendt til statsråden, at Helgesen gjør det klart at han vil finne ut av hvilke vurderinger svenske myndigheter gjør av grensereviret.

EU blokkerer forhandlinger

Hanssons konkrete spørsmål, handler om Helgesen skal vurdere forsvarligheten i at Norge kan ta ut 47 ulv, med tanke på hele den skandinaviske stammen. «Vil statsråden ta kontakt med svenske myndigheter for å vurdere om det er forsvarlig å skyte 47 ulv i Norge samtidig som den svenske bestanden reduseres?»

Helgesen gjør det i sitt svar klart at han allerede har vært i kontakt med svenskene, i forsøk på å starte forhandlinger om et felles bestandsmål for ulv i grensereviret.

Det har ikke vært mulig, siden Sverige først må bli ferdige med prosessen rundt EUs Arts- og Habitatdirektiv før de kan se på muligheter for forhandling med oss. Direktivet har som mål å bevare det biologiske mangfoldet. Visse arter regnes som prioriterte i direktivtet, noe som blant annet setter sterke begrensninger på jakt. Svenskene må ta hensyn til blant annet disse begrensningene når de setter sin jaktkvote, som EU-medlemmer.

Lover grundig klagebehandling

Helgesen sier likevel at de to lands forvaltning påvirker den felles bestanden, og at han derfor vil undersøke «om svenske myndigheter vurderer uttak av ulv som lever i grenserevir mot Norge, og som således kan påvirke bestandssituasjonen og bestandsmålet også på norsk side.»

«Saken vil kreve vanskelige avveininger, og jeg mener det er viktig å se helheten i saken. Dette inkluderer også å se til hva som skjer på svensk side av grensen,» skriver Helgesen i brevet.

Les mer…