NRK: Mener Rovviltnemnda må slutte blande seg inn i hvor mange rovdyr vi skal ha

Artikkeldato: 9.12.2016
AV: Hilde Mangset Lorentsen og Emil H. Indsetviken

Naturvernforbundet mener Rovviltnemnda i Nordland misbruker sin posisjon når de jobber for å redusere antallet jerv, gaupe og bjørn i norsk natur. – Nemndas oppgave er å forvalte vedtatt politikk, ikke motarbeide den.

– Vi reagerer sterkt på denne rolleblandingen, sier Arnodd Håpnes, faglig leder for naturmangfold i Naturvernforbundet.

Han viser til at Senterpartipolitiker og leder for Rovviltnemnda i Nordland, Siv Mossleth, gjentatte ganger har ytret et ønske om mindre rovdyr i landet. Styret i Rovviltnemnda i Nordland har også nylig stilt seg bak fylkestingets forslag om mindre jerv og gaupe i fylket, samt å fjerne bestandsmålet for bjørn.

Les mer…