Rovdata: Har påvist 69-73 ulver i Norge

Artikkeldato: 16.12.2016

Vinterens overvåking av ulv er i full gang og så langt i vinter er det påvist til sammen 69-73 ulver i Norge og i grenserevir. Minst fire ulvekull er født i helnorske revir i år, viser en ny foreløpig statusrapport fra Rovdata.

Overvåkingsperioden på ulv i Skandinavia er fra 1. oktober til 31. mars hvert år og feltarbeidet pågår nå for fullt i både Norge og Sverige. Det er imidlertid for tidlig i overvåkingsperioden til å kunne gi noen endelige konklusjoner om antall ulvekull og ulver i Norge.

Høgskolen i Hedmark har på oppdrag fra Rovdata sammenstilt det som til nå er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge vinteren 2016-2017 viagra paypal.

Minst 4 helnorske ulvekull

– Det er så langt i vinter påvist årsvalper i de fire helnorske revirene Osdalen, Julussa, Letjenna og Slettås, alle i Hedmark fylke. De to siste er innenfor ulvesonen, mens Osdalen hittil i vinter kun er registrert utenfor. Julussaflokken har de siste årene brukt et areal som er jevnt fordelt innenfor og utenfor sonen. I tillegg er det påvist ulvekull i Varåa, som dekker areal på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige. I Aurskogreviret er det også påvist yngling, men det er foreløpig usikkert om dette reviret er helnorsk eller et grenserevir, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Les mer…