Naturvernforbundet: Full seier for ulven!

Artikkeldato: 20.12.2016
Av: Tor Bjarne Christensen

Dette er full seier for Norges mest truede rovdyr. Dette er årets julegave til alle som er glad i norsk natur, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sa i dag nei til å skyte de fire ulvefamiliene i Letjenna, Osdalen, Kynna og Slettås. Departementet har konkludert med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulvene. Dermed har Regjeringen tatt Naturvernforbundets klage på rovviltnemndenes vedtak om å felle de fire familiene til følge.

– Tusen takk, Helgesen!
– Dette er årets julegave til alle som er glad i norsk natur. Takk til miljøminister Vidar Helgesen som i dag stanset masseslakt av norsk ulv! Vi er svært glade for at Regjeringen følger lovverket, også når nemndene la opp til å bryte det, sier Ask Lundberg.
De fire ulvefamiliene lever i sine revir og utgjør ikke noe skadepotensial for beitedyr. Likevel vedtok rovviltnemndene tidligere i høst å felle dem. Nå er denne jakten avlyst. I henhold til gjeldende lovverk kan skyting av vernede rovdyr kun skje med begrunnelse i skadeforebygging, og etter at alle andre tiltak er forsøkt.

Les mer…