Ulvens dag

Naturlig natur - med ulv

Forfatter: Tor Ole (side 2 av 7)

Hegnar: 57.000 underskrifter mot ulvejakt

Artikkeldato: 1. 10. 2016

Over 57.000 personer har sluttet seg til en underskriftskampanje mot felling av opptil 47 ulver i Norge. Lørdag starter den første jaktperioden.

Kampanjen er startet av enkeltpersoner som engasjerer seg for å bevare den norske ulven, skriver Naturvernforbundet i en pressemelding.

– Det er et tankekors at privatpersoner må sette himmel og jord i bevegelse for å hindre at norske politikere og forvaltere skal blamere oss internasjonalt. Å forvalte vårt mest truede pattedyr mot kanten av utryddelse, er ikke akkurat omdømmebygging å være stolt av, mener Arnodd Håpnes, som er Naturvernforbundets fagleder for naturmangfold.

Det er kommet inn underskrifter fra over 100 land, forteller han. Brorparten av dem som markerer sin motstand mot jakten er norske, og Håpnes understreker at det ikke bare er byfolk.

– Dette er altså alt annet enn en kamp mellom Oslo og resten av Norge, slik det noen ganger fremstilles som, konstaterer Håpnes. Nesten tre firedeler av de norske underskriftene er fra folk utenfor storbyene, og omtrent hver sjette underskrift er fra Oslo. (©NTB)

Les mer…

TV2: Omstridt ulvejakt er i gang: – Nå starter ulvemassakren

Artikkeldato: 1. 10. 2016

Ved midnatt startet ulvejakten i Norge som har skapt bølger internasjonalt.

Til tross for massiv motstand startet den omstridte jakten på ulv ved midnatt.

Roviltnemndene i Hedmark og Akershus vedtok for to uker siden at det til sammen skal felles 24 ulv i sonen, i tillegg til de 23 som allerede er vedtatt skutt andre steder i landet.

Rovdyrforkjempere varsler at de vil gjøre alt de kan for å stanse jakta.

– Nå starter ulvemassakren til tross for at 57.000 enkeltpersoner protesterer. Vedtak om at nærmere 70 prosent av den lille norske ulvebestanden skal skytes, opprører svært mange og skaper bølger internasjonalt, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Om lag 6500 av underskriftene er sendt inn fra mer enn 100 land utenom Norge, ifølge organisasjonen, som varsler en mønstring 15. oktober.

– Det er et tankekors i seg selv at privatpersoner må sette himmel og jord i bevegelse for å hindre at norske politikere og forvaltere skal blamere oss internasjonalt, sier Håpnes.

Les mer…

Vg: Ulvejakten i gang tross protester

Artikkeldato: 1. 10. 2016

Over 57.000 personer har sluttet seg til en underskriftskampanje mot felling av opptil 47 ulver i Norge. Lørdag startet den første jaktperioden.
De regionale rovviltnemndene besluttet i september at inntil 47 ulver kan felles på såkalt lisensfelling i Norge i løpet av høsten og vinteren.

Lørdag startet lisensfellingsperioden i området utenfor ulvesonen. Innenfor ulvesonen, som utgjør hele Oslo og Østfold og deler av Hedmark og Akershus, starter lisensfellingsperioden 1. januar.

24 av de 47 ulvene som skal felles, skal tas innenfor ulvesonen india viagra online. Det er første gang at rovviltnemndene i disse regionene har åpnet for lisensfelling innenfor ulvesonen, og det ble gjort på bakgrunn av de siste bestandstallene for ulv i Norge, opplyste Miljødirektoratet.

Nå har over 57 000 personer fra over 100 land, hvorav flesteparten av dem norske, sluttet seg til en underskriftskampanje mot felling av de opptil 47 ulvene, opplyser Naturvenforbundet ifølge NTB.

Les mer…

Romerikesblad: Naturvernforbundet raser mot jegerne som vil slippe hundene som før

Artikkeldato: 30. 9. 2016

«Vi fortsetter som før. Hundene slippes, selv om vi vet det er mange ulver i området. Ulven skal ikke vinne denne kampen.»

Det sa Ole Jonny Delerud til indre.no torsdag ettermiddag.

Noen av uttalelsene får Naturvernforbundet til å rase:

– Jegeren har nettopp mistet hunden han hadde lånt etter å ha brukt den til løshundjakt inne i et ulverevir, der han selv viser til at det allerede skal være drept tre andre hunder. Nå setter han tydeligvis sin lit til at enda flere hunder skal lide samme skjebne. Kynismen er ufattelig, å hausse opp konfliktnivået går tydeligvis foran alle andre hensyn, dyrevelferd inkludert, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet til indre.no.

Naturvernforbundet mener jegerne bør vurdere andre jaktformer enn løshundjakt i området.

– Som de fleste andre er Delerud selvsagt kjent med at det å slippe løshund inne i et ulverevir er risikabelt ettersom ulv, og særlig alfadyr, vil oppfatte hunden som en rivaliserende inntrenger. Det betyr slåsskamp, og alle med litt naturkunnskap vet at den kampen vil ulven normalt gå seirende ut av. Spesielt når de ikke en gang tar seg bryet med å bruke kevlarvest, gjerne med pigger, som nærmest umuliggjør bitt fra ulv på hunden. Og skulle dét være et uoverkommelig, bør man definitivt heller vurdere bandhundjakt, mener han.

Les mer…

Forskning: Hvor kommer ulvehatet fra?

Artikkeldato: 18. 8. 2015

Menneskets eksistens er ikke lenger truet av at ulven spiser maten og ungene våre – men av det stikk motsatte. Vi har skjøvet ulven og alt annet i naturen helt ut på kanten. Hvis vi dytter litt til, er ikke bare den ferdig, men vi også, skriver Erik Tunstad.

«Ulv foran landbruk?» spurte min gamle biologiprofessor Lauritz Sømme i Aftenposten sist uke. Han syns det er urimelig at rovdyr prioriteres foran husdyr. Sømme fører verdens eldste argument, og selv om det har gått ut på dato, får det oss nok en gang til å undres.

Ulven i Oslos nærområder har gitt ulvedebatten en morsom vri. Den bringer nye miljøer på banen. Men ikke nødvendigvis nye argumenter.

Sømme har rett, når han skriver at ulven ikke er akutt truet, som art. Men den er i sterk tilbakegang, sett over historisk tid. Ulven kan eller kan ikke overleve inn i fremtiden. Vi har sett mange eksempler på at arter som har forekommet i det vi mennesker har oppfattet som latterlig overflod. Den amerikanske vandreduen og ditto bison er opplagte eksempler – for så plutselig å kollapse, enten til utryddelse eller hårfint unna.

Du trenger ikke mange minutter på å sette opp en lang og trist liste med tilsvarende eksempler. Så hvordan det til slutt går med ulven, kan vi ikke vite. Mitt stalltips er at den forsvinner, og det om ikke veldig lenge. Det snodige er at dette neppe ville bekymre ulvehaterne.

Les mer…

Nationen: Ulvejakt behandles av Høyesterett

Artikkeldato: 24. 8. 2016

Høyesterett startet onsdag sin behandling av ulvejakt-saken fra Hedmark. Både Økokrim og de dømte har anket dommen fra Eidsivating lagmannsrett.

Økokrim tiltalte fem menn for ulovlig jakt på ulv ved Bjørnåsen i Elverum i februar 2014. Ingen ulv ble felt, men den hovedtiltalte skjøt og drepte en ulv i Åmot en måned senere, i forbindelse med jakt på rev.

I Sør-Østerdal tingrett ble de fem dømt for organisert kriminalitet i forbindelse med jakten, etter den såkalte mafiaparagrafen. Jakten ble funnet å være brudd på straffelovens paragraf om faunakriminalitet.

Dommen ble anket, og Eidsivating lagmannsrett fant ikke grunnlag for å bruke mafiaparagrafen. Dessuten mente domstolen at jakten kun var brudd på naturmangfoldsloven, ikke straffeloven. Lagmannsretten satte ned straffene til fire av de dømte, men ila dem jaktforbud i tre til fem år viagra ne marche pas. Den femte tiltalte ble frikjent.

Økokrim anket dommen, fordi de mener alle fem bør dømmes etter straffeloven.

Les mer…

Nationen: Politiet har henlagt sak om forgiftet ulv

Artikkeldato: 25. 8. 2016

Politiet har avsluttet etterforskningen av saken der en ulv trolig ble forgiftet av rottegift.

En ulv ble funnet død i Utgardsjøen i Austmarka i Kongsvinger i mai i år. Den hadde ligget i vannet en stund da den ble oppdaget.Movie Get Out (2017)

Veterinærinstituttet fant flere typer rottegift i leveren til ulven etter en analyse.

Politiet i Innlandet har undersøkt om noen legger ut forgiftet åte for å drepe ulver, men de har ikke klart å dokumentere at det skjer.

Nå har politiet valgt å henlegge saken, selv om de mener det har skjedd noe straffbart

Les mer…

Aftenposten: Nødvergeretten undergraves | Ivar Johannes Knai

Artikkeldato: 10. 11. 2015

Det står om jegernes anseelse. En ansvarlig samfunnsborger og ekte jeger er Østmarka-ulvenes beste forsvarer.

Som jeger siden 70-tallet er jeg fortvilet over kunnskapsløsheten og holdningene som har utviklet seg blant jegere.

Etter mitt syn er en ekte jeger en person med mye kunnskap og respekt for naturen. Da er det en selvfølge å forstå rovdyrenes viktige rolle i økosystemet.

En ekte jegers bekymring burde være at økosystemene har vært «halshugget» – uten rovdyrene på toppen – for lenge.

Vi burde følgelig glede oss over de store rovdyrenes tilbakekomst.

Les mer…

Aftenposten: Fant rottegift i død Østmarka-ulv

Artikkeldato: 13. 4. 2016

Ulven som i vinter ble avlivet fordi den var sterkt angrepet av skabb, hadde fått i seg rottegift. Om den er blitt «naturlig» forgiftet ved å spise forgiftede byttedyr, eller om noen har lagt ut forgiftet åte, er ikke avklart.

Ulven ble avlivet av hensyn til dyrevelferden fordi den var så svekket at det var tvilsomt om den hadde klart å overleve. Undersøkelsene som er gjort av den skabbete ulven, viser at det var en riktig avgjørelsen. Den må ha hatt det vondt og ville ikke klart å overleve lenge.

Siden skabbangrepet var så kraftig, sendte fylkesmannen den døde alfahannen til Veterinærinstituttet for en utvidet giftanalyse. Nå foreligger resultatet. Det viser at han har fått i seg flere typer rottegift, skriver NRK.

Les mer…

Aftenposten: Fem myter om ulv

Artikkeldato: 14. 10. 2014

Sist vinter var den felles svensk-norske bestanden på ca. 400 dyr. Her er noen vanlige misforståelser om ulven.

1. Ulven er farlig

Ulv har i svært sjeldne tilfeller drept mennesker, men da oftest når all naturlig føde for ulv er utryddet eller den er syk med rabies. I nyere tid er barn påvist drept av ulv i India. Dette er skjedd under forhold som ikke kan sammenlignes med våre, i områder med svært høy befolkningstetthet, mangel på ville byttedyr og der folk sover under åpen himmel nattestid på grunn av varmen.

Rabies forekommer ikke i Norge.

I løpet av de 72 årene på 1900-tallet før ulven ble fredet, ble det ifølge offisiell jaktstatistikk avlivet mer enn 2000 ulver i Skandinavia. Ingen av disse angrep mennesker. Forskere som har jobbet med ulv i flere tiår sier de aldri har opplevd truende situasjoner med ulv.

Les mer…

« Eldre innlegg Nyere innlegg »

© 2020 Ulvens dag

Tema av Anders NorénOpp ↑