Ulvens dag

Naturlig natur - med ulv

Kategori: Media (side 1 av 9)

Naturvernforbundet: Full seier for ulven!

Artikkeldato: 20.12.2016
Av: Tor Bjarne Christensen

Dette er full seier for Norges mest truede rovdyr. Dette er årets julegave til alle som er glad i norsk natur, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sa i dag nei til å skyte de fire ulvefamiliene i Letjenna, Osdalen, Kynna og Slettås. Departementet har konkludert med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulvene. Dermed har Regjeringen tatt Naturvernforbundets klage på rovviltnemndenes vedtak om å felle de fire familiene til følge.

– Tusen takk, Helgesen!
– Dette er årets julegave til alle som er glad i norsk natur. Takk til miljøminister Vidar Helgesen som i dag stanset masseslakt av norsk ulv! Vi er svært glade for at Regjeringen følger lovverket, også når nemndene la opp til å bryte det, sier Ask Lundberg.
De fire ulvefamiliene lever i sine revir og utgjør ikke noe skadepotensial for beitedyr. Likevel vedtok rovviltnemndene tidligere i høst å felle dem. Nå er denne jakten avlyst. I henhold til gjeldende lovverk kan skyting av vernede rovdyr kun skje med begrunnelse i skadeforebygging, og etter at alle andre tiltak er forsøkt.

Les mer…

Rovdata: Har påvist 69-73 ulver i Norge

Artikkeldato: 16.12.2016

Vinterens overvåking av ulv er i full gang og så langt i vinter er det påvist til sammen 69-73 ulver i Norge og i grenserevir. Minst fire ulvekull er født i helnorske revir i år, viser en ny foreløpig statusrapport fra Rovdata.

Overvåkingsperioden på ulv i Skandinavia er fra 1. oktober til 31. mars hvert år og feltarbeidet pågår nå for fullt i både Norge og Sverige. Det er imidlertid for tidlig i overvåkingsperioden til å kunne gi noen endelige konklusjoner om antall ulvekull og ulver i Norge.

Høgskolen i Hedmark har på oppdrag fra Rovdata sammenstilt det som til nå er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge vinteren 2016-2017 viagra paypal.

Minst 4 helnorske ulvekull

– Det er så langt i vinter påvist årsvalper i de fire helnorske revirene Osdalen, Julussa, Letjenna og Slettås, alle i Hedmark fylke. De to siste er innenfor ulvesonen, mens Osdalen hittil i vinter kun er registrert utenfor. Julussaflokken har de siste årene brukt et areal som er jevnt fordelt innenfor og utenfor sonen. I tillegg er det påvist ulvekull i Varåa, som dekker areal på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige. I Aurskogreviret er det også påvist yngling, men det er foreløpig usikkert om dette reviret er helnorsk eller et grenserevir, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Les mer…

NY TID: Ulvetider

Artikkeldato: 15.12.2016
Av: Ranveig Eckhoff

For 12. gang på rad har FN erklært at Norge er verdens beste land å bo i. Det gjelder ikke for ulven.

Norges politiske ledelse opptrer med stoisk ro. Tross massive protester fra inn- og utland holder den foreløpig fast ved beslutningen om å utslette 47 av cirka 68 ulver i Norge – selv om de står på Norges liste over sterkt truede arter. Selv om ulven forårsaker minimalt tap av husdyr. Selv om Norge består av mennesker som sies å elske naturen. En miljønasjon i kamp med seg selv. Forstå det den som kan. Annerledeslandet markerer seg igjen.

En del av forklaringen – trolig den viktigste – er riktignok innlysende. Sauebønder og jegere har sine trofaste forbundsfeller i lokalforvaltning såvel som i rikspolitikken. 11 000 jegere er ute etter 47 jaktkonkurrenter, også innenfor ulvesonen. Dette til tross for at konkuransen gjennom rovdyr generelt er mikroskopisk, og til tross for at påstander om at ulv er en fare for mennesker stort sett kun kan bekreftes av Rødhette. Men jegerne trenger ikke argumenter. De har fått sin license to kill.

Les mer…

Dagbladet: Følelsene som dreper

Artikkeldato: 15.12.2016
Av: Dag Øistein Endsjø, religionsforsker ved Universitetet i Oslo

Debatt: Rovdyrpolitikk

Ikke fakta, men myter, misforståelser og sterke emosjoner i Stortinget er grunnen til at norske rovdyr stadig trues med utryddelse.

Risikoen for at ulven kan dø ut i Norge er ekstremt høy, påpeker klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Det er fakta politikerne forholder seg til. Likevel mener politikerne både i hans eget Høyre, så vel som i Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, KrF og Senterpartiet, at deres ubehag ved rovdyr er viktigere som så. Alle de truede rovdyrene skal jaktes på.

Stadige reportasjer om enkelte klagende naboer og sinte sauebønder har bidratt til at mange tror at nordmenn flest misliker rovdyr. Men flertallet i befolkningen, selv i rovdyrområder, ønsker at det skal være minst like mye rovdyr som i dag.

Over åtti prosent ønsker ulv. Et flertall ønsker klart eller kanskje også ulv, bjørn, jerv og gaupe i nærområdene. Mennesker i rovdyrområder er her generelt mer positive enn resten av befolkningen. En annen utbredt misforståelse er at rovdyr skader økonomien.

Les mer…

NRK: Mener Rovviltnemnda må slutte blande seg inn i hvor mange rovdyr vi skal ha

Artikkeldato: 9.12.2016
AV: Hilde Mangset Lorentsen og Emil H. Indsetviken

Naturvernforbundet mener Rovviltnemnda i Nordland misbruker sin posisjon når de jobber for å redusere antallet jerv, gaupe og bjørn i norsk natur. – Nemndas oppgave er å forvalte vedtatt politikk, ikke motarbeide den.

– Vi reagerer sterkt på denne rolleblandingen, sier Arnodd Håpnes, faglig leder for naturmangfold i Naturvernforbundet.

Han viser til at Senterpartipolitiker og leder for Rovviltnemnda i Nordland, Siv Mossleth, gjentatte ganger har ytret et ønske om mindre rovdyr i landet. Styret i Rovviltnemnda i Nordland har også nylig stilt seg bak fylkestingets forslag om mindre jerv og gaupe i fylket, samt å fjerne bestandsmålet for bjørn.

Les mer…

Nationen: To ulver skutt fra helikopter fredag

Artikkeldato: 2.12.2016
Av: JENNY DAHL BAKKEN

To ulver ble jaktet på med helikopter fredag, og ulvene ble felt fredag ettermiddag. Fellingstillatelsen ble gitt torsdag, etter søknad fra rein- og beitenæringa.

Det er Østlendingen som melder om de to skutte ulvene.

Fellingstillatelsen ble gitt for deler av Rendalen, og fredag ble to ulver skutt. Fellingstillatelsen skal ha blitt gitt muntlig, og gjaldt fra fredag – og allerede første dag i tillatelsesperioden ble det klaff for jegerne. Ulvene skal ha blitt felt i 13-tida fredag, opplyser Miljødirektoratet.

Fellingen av de to ulvene belastes den vedtatte fellingskvoten i området.

Fredag formiddag meldte jegerne fra Statens Naturoppsyn (SNO) i helikopter at de kun hadde sett spor etter ulv, men senere fredag kom altså meldingen om at to ulver er skutt. Ifølge SNO er det trolig snakk om et revirmarkerende par.

Les mer…

NRK: Skjøt ulv fra helikopter i Lierne

Artikkeldato: 29.11.2016

Ulven som ble avlivet i Lierne 26. oktober, ble skutt fra helikopter. Det viser politiets undersøkelser.

En ung hannulv ble skutt i Fossdalen i Lierne kommune om formiddagen denne dagen, og en mann i 60-årene ble siktet i saken.

Nødverge
Mannen er tilknyttet reindriftsnæringen og har hele tiden hevdet han skjøt ulven i nødverge.

Men politiet kan ikke bekrefte dette så langt, skriver Trønder-Avisa.

– Nødverge er det sentrale temaet, og vi skal avklare om fellingen var lovlig som nødverge, eller ikke, sier politiadvokat Amund Sand til avisa.

Han sier det fortsatt står igjen en del etterforskningsarbeid i saken. Blant annet venter politiet på rapporten etter obduksjonen av ulven.

Les mer…

Nature.com: Protected species. Norway wolf cull will hit genetic diversity

Artikkeldato: 3.11.2016
Av: Elina Immonen & Arild Husby

Norway’s regional management authorities have approved plans to cull up to 70% of its grey wolves (Canis lupus). Because the current population consists of just 65–68 individuals, of which only 21 are thought to be sexually mature (see go.nature.com/2euyixy), this cull and the subsequent loss of genetic material would seem to be a significant misstep for ensuring the wolf’s persistence in Norway.

Les mer…

Vårt Land: Den som frykter ulven

Artikkeldato: 27.10.2016
Av Andreas W. H. Lindvåg

En gang var ulven det ondeste av det onde. I dag speiler den skyggesidene i oss selv.

Lørdag 1. oktober: Norge har 65 ulver. 47 av dem skal dø. Nå er den første jaktperioden åpnet. I distriktene gjør de første jegerne gjør seg klar. Men over 57.000 mennesker har underskrevet et opprop mot fellingen av ulvene.

To uker senere: Foran Stortinget i Oslo har en menneskemengde samlet seg i protest. Rovdyrforvaltningens beslutning har igjen vakt opphetet debatt.

Hva er det med ulven? Hvorfor vekker den så sterke følelser – både den ene og den andre veien?

Les mer…

Adressa debatt: Stopp drap på ulver som ikke gjør annet galt enn å leve sitt naturlige liv

Artikkeldato: 27 oktober 2016
AV: ERLING NÆSS, DEMOKRAT OG DYREVENN

Vi gruer oss umåtelig til å se på tv de fullstendig meningsløse massedrapene på 47 ulver, skriver Erling Næss i dette debattinnlegget.

Det meldes at våre politikere, med bitte lille Senterpartiet i spissen, har vedtatt å likvidere 47 av Norges i alt cirka 120 ulver. Dette utgjør om lag 40 prosent av ulvestammen.
I Norge er det samtidig om lag to og en halv millioner sau, og cirka 2.000 tonn overflødig sauekjøtt, frosset på lager.

Vedtaket går ut på å skyte/utradere tre store ulvefamilier, samt noen dyr som oppholder seg utenfor vedtatt område.

Alle ulvene er friske, flotte dyr, som hører naturlig hjemme i norsk natur. Ulvene har ikke gjort noen skade, men lever stille og rolig i Stortingets vedtatte geografiske soner.

Les mer…

« Eldre innlegg

© 2020 Ulvens dag

Tema av Anders NorénOpp ↑