Aftenposten: Frykt og fotosyntese | Markus Lindholm

Artikkeldato: 3. 10. 2016 Psykologer liker ikke frykt. Men frykt er en viktig faktor både i økologi og evolusjon. På skolen lærer man om næringskjeder. Planteplankton beites ned av små krepsdyr, som spises av fisk, som blir føde for sel eller mennesker. Ryper spiser knopper og bær, men blir middag for en rev, som ørnen …

Aftenposten: Frykt og fotosyntese | Markus Lindholm Les mer »