Ulvens dag

Naturlig natur - med ulv

Kategori: Rovdata

Rovdata: Har påvist 69-73 ulver i Norge

Artikkeldato: 16.12.2016

Vinterens overvåking av ulv er i full gang og så langt i vinter er det påvist til sammen 69-73 ulver i Norge og i grenserevir. Minst fire ulvekull er født i helnorske revir i år, viser en ny foreløpig statusrapport fra Rovdata.

Overvåkingsperioden på ulv i Skandinavia er fra 1. oktober til 31. mars hvert år og feltarbeidet pågår nå for fullt i både Norge og Sverige. Det er imidlertid for tidlig i overvåkingsperioden til å kunne gi noen endelige konklusjoner om antall ulvekull og ulver i Norge.

Høgskolen i Hedmark har på oppdrag fra Rovdata sammenstilt det som til nå er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge vinteren 2016-2017 viagra paypal.

Minst 4 helnorske ulvekull

– Det er så langt i vinter påvist årsvalper i de fire helnorske revirene Osdalen, Julussa, Letjenna og Slettås, alle i Hedmark fylke. De to siste er innenfor ulvesonen, mens Osdalen hittil i vinter kun er registrert utenfor. Julussaflokken har de siste årene brukt et areal som er jevnt fordelt innenfor og utenfor sonen. I tillegg er det påvist ulvekull i Varåa, som dekker areal på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige. I Aurskogreviret er det også påvist yngling, men det er foreløpig usikkert om dette reviret er helnorsk eller et grenserevir, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Les mer…

Rovdata: Ulv fotografert i Lierne

Artikkeldato: 22.09.2016

Ulven ble fotografert 10 september i år i Østre Brandsfjell i Lierne av et viltkamera, som tilhører Norsk institutt for naturforskning (NINA).

NINA og Nord universitet bruker viltkameraer for å studere åtseleteres bruk av rovdyrdrepte byttedyr, og det var denne gang satt ut ved en bjørnedrept sau.

Trolig streifulv

Selv om det er sjelden kost at det påvises ulv i Nord-Trøndelag, er det ikke oppsiktsvekkende at individer påvises utenfor sentrale leveområder for arten i Skandinavia.

– Ulv har utrolig vandringskapasitet og er kjent for å kunne gå hundrevis av kilometer. De kan i teorien derfor dukke opp hvor som helst, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Han fremhever at publikum kan gi et viktig bidrag til overvåkingen av ulv i Norge ved å melde fra om slike observasjoner. Det kan gjøres direkte til en rovviltkontakt i SNO på telefon (lenke), eller via rapporteringssystemet Skandobs, enten på internett (lenke) eller via app på mobil.

Les mer…

© 2020 Ulvens dag

Tema av Anders NorénOpp ↑