Send e-post til direktøren i Miljødirektoratet

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ULVEN TRENGER DIN HJELP NÅ!

Send e-post til direktøren i Miljødirektoratet:

1. Kopier teksten under og lim den inn i en e-post.

2. Se gjennom teksten i e-posten og endre ordlyden om du vil.

3. Skriv inn navnet ditt på den stiplede linjen.

4. Sett inn ellen.hambro@miljodir.no i mottagerfeltet.

5. Sett inn alle de du ønsker å sende kopi til samtidig, se nederst i brevet for adresser til avdelingsdirektørene for fagavdelingene. Fjern dersom du ikke sender kopi.

6. Emne “Ja til ulv i norsk natur!”

——————–Sammen er vi sterke——————————-

Til Ellen Hambro

ellen.hambro@miljodir.no

Kjære Ellen Hambro.

Etter å ha sett programmet NRK Debatt med Ole Torp, er jeg enda mer bekymret for framtiden. Både for oss som mennesker og for de katastrofale konsekvenser dagens valg, vedtak og politikk kan få for våre etterkommere.

Forvaltningen av våre rovdyr må være forankret i fakta og fagkunnskap der Norges fremste ulveforskere har en sentral rolle i rådgivingsprosessen. Vi er forpliktet til å ha ulv i Norge, og vi er forpliktet til å forvalte ulvebestanden slik at den forblir både bærekraftig og levedyktig.

Jeg er uenig i at dette er en konflikt mellom by og land. Noe som støttes av oppropet “Ja til ulv i norsk natur. Nei til Stortingets utrydningspolitikk” der ca. 66.000 mennesker har gitt sin signatur og 64% kommer fra distriktene, også tettsteder som Elverum, Trysil, Bjørkelangen, Enebakk og Rena er representert.

Nå håper jeg du som Miljødirektoratets direktør er ditt ansvar bevisst og innser at dagens vedtak vil gjøre uopprettelig skade på ulvestammen, og at en naturopplevelse er subjektiv og aldri kan veies eller måles i kroner og øre.

Jeg ønsker å oppleve naturen med rovdyr og ønsker det samme for mine barnebarns barn.

Med vennlig hilsen

………………………..

Kopi:

Yngve Sigurd Svarte, yngve.svarte@miljodir.no

Audun Rosland, audun.rosland@miljodir.no

Pål Spillum, pal.spillum@miljodir.no

Berit Lein, berit.lein@miljodir.no

Pål Prestrud, pal.prestrud@miljodir.no

Tore Høyland, tore.hoyland@miljodir.no

Blindkopi:

post@ulvensdag.no

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]