WWF: Rekordmange ulvefamilier i Tyskland

Artikkeldato: 22. 9. 2016

Tyske miljøvernere gleder seg over at hele 40 ulvefamilier nå lever i Tyskland, i følge tall fra landets miljømyndigheter.
– Vi gratulerer våre WWF-venner med godt arbeid for ulv i tysk natur, sier Zanete Andersone-Lilley, seniorrådgiver i WWF-Norge.

Mens de regionale rovviltnemndene vil skyte 70 prosent av de norske ulvene til vinteren, lever de tyske ulvefamiliene i fred for jegere. Bestandsovervåkingen viser at i det vår var 40 familiegrupper og revirmarkerende par av ulv i Tyskland. WWF-Tyskland har i årevis jobbet for å bedre ulvens situasjon i sentral-Europa.
– Dette er gledelig for alle som setter pris på å få rovdyrene tilbake i europeisk natur, sier Andersone-Lilley.

Mye mer av både folk og ulv
I Tyskland er befolkningstettheten 15 ganger så stor som i Norge. Samtidig har de mer enn 5 ganger så mye ulv. I Tyskland er befolkningstettheten på 229 mennesker /km2, mens i Norge er den bare på 15 mennesker /km2.
– I befolkningstette Tyskland lever de fint med 40 ulvefamilier, mens i Norge hvor vi bare har 7 ulvefamilier, planlegges det å skyte ut 70 prosent av ulvebestanden. Det henger rett og slett ikke på greip, sier Andersone-Lilley.

Les mer…