Send e-post til statsministeren og de parlamentariske lederne på Stortinget

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ulvensdagpalovebakkenVidar Helgesen/Klima- og miljødepartementet behandler klagene på lisensfellingsvedtaket til rovviltnemndene i disse dager, og har fått MASSIV motstand fra folket, både innenlands og utenlands.

Nå er det PÅ TIDE Å VISE Erna Solberg og samtlige av de parlamentariske lederne på Stortinget hva DU og VI mener om vedtaket!

Vi sier et RUNGENDE JA til ULV I NORSK NATUR og et MASSIVT NEI til utrydningspolitikken!

Gjør følgende:

1. Kopier teksten under og lim den inn i en e-post.
2. Se gjennom teksten i e-posten og endre ordlyden om du vil.
3. Skriv inn navnet ditt på den stiplede linjen.
4. Sett inn e-postene som står under “Til” i mottakerfeltet.
6. Emne – skriv noe unikt, dette gjør det vanskeligere å filtrere bort e-posten.
——————–Sammen er vi sterke——————————-

Til:
postmottak@smk.dep.no; siv.jensen@fin.dep.no; trond.helleland@stortinget.no; harald.nesvik@stortinget.no; trine.grande@stortinget.no; knut-arild.hareide@stortinget.no; jonas-gahr.store@stortinget.no; audun.lysbakken@stortinget.no; marit.arnstad@stortinget.no; rasmus.hansson@stortinget.no

Kjære statsminister – kjære parlamentariske ledere,

jeg skriver til deg som privatperson, som velger og som tilhenger av naturmangfold og et intakt økosystem – hvor det er PLASS TIL ULVENE VÅRE!

Forvaltningen av våre rovdyr må være forankret i fakta og fagkunnskap der Norges fremste ulveforskere (som også er verdens fremste) har en sentral rolle i rådgivingsprosessen. Vi er internasjonalt forpliktet til å ha ulv i Norge, og vi er forpliktet til å forvalte ulvebestanden slik at den forblir både bærekraftig og levedyktig.

Vedtaket av 16. september om uttak av ulverevirene Letjenna, Slettås og Kynna, bryter med både nasjonale og internasjonale forpliktelser.

Vi vet ikke hvor mange ulver vi har i Norge i dag.
Det antallet det refereres til i media, er basert på sporing og DNA-prøver fra vinteren 2015/2016. Dette er de OFFISIELLE tallene, MEN de er allerede utdaterte.

Det vi IKKE vet:
• Vi vet IKKE hvor mange ynglinger som er født i år.
• Vi vet IKKE hvor mange fjorårsvalper som har vandret ut.
• Vi vet IKKE hvor mange intakte familiegrupper vi har.

Det vi VET:
• Vi VET at 50% av valpene dør det første leveåret.
• Vi VET at 10-15% av ulvebestanden dør av illegal jakt, sykdom eller skade.
• Vi VET at dersom 3 av de stabile levedyktige ulverevirene vi har i dag utraderes, vil det bli UMULIG å nå Stortingets mål om 3 helnorske ynglinger.
• Vi VET at streifdyr står for de fleste sauetapene. Når stabile flokker, som hovedsakelig livnærer seg på hjortedyr, utraderes – vil FLERE STREIFDYR komme over landegrensene. Ergo: STØRRE KONFLIKT ift sau!
• Vi VET at 80% av sauene dør av andre årsaker enn rovdyr – ulv 2% av totalen.

Det er mulig å iverksette tiltak slik at rovdyr og beitedyr kan samksistere, men dette krever en endring. En HOLDNINGSENDRING må til for at kreative løsninger skal gjennomføres!

I tillegg til å bryte med overnevnte lovverk, vil vedtaket forringe naturen vår, og ødelegge muligheten for at kommende generasjoner får oppleve vill ulv i vill natur. Ulven sørger for å holde hjorteviltbestanden sterk og frisk, noe som også vil påvirke store deler av naturen for øvrig.

Ulven har rettigheter i kraft av å være seg selv. Det henger ikke på greip å utrydde en sterkt truet dyreart med en nøkkelrolle i økosystemet – på bakgrunn av en syntestisk fremstilt saurase hvis hensikt hovedsakelig er å produsere kjøtt. Nortura forteller oss at vi IGJEN har et STORT overskudd av sau/lam på lager! Hva med disse individene? Født for å ligge på et overskuddslager?

Jeg ønsker å oppleve naturen med rovdyr, og ønsker det samme for mine barnebarns barn.
Dette kommer jeg til å vektlegge sterkt ved neste stortingsvalg.
Jeg håper du lytter til min protest og bønn om å ta hensyn til ulven og naturen vår.Med vennlig hilsen

………………………………..

Relevante lenker:
1. Opprop «JA til ulv i norsk natur! NEI til Stortingets utrydningspolitikk!» NÅ over 66.000 underskrifter! http://www.opprop.net/ja_til_ulv_i_norsk_natur_nei_til_stortingets_utrydningspolitikk
2. Overlevering av underskriftene til Vidar Helgesen/KLD:
http://ulvensdag.no/2016/10/01/nrk-57-000-underskrifter-mot-ulvejakt/
3. Oversvømmes av ulveprotester: http://ulvensdag.no/2016/09/28/nrk-oversvommes-av-ulveprotester/
4. Innslag Lørdagsevyen MASSEMØNSTRING for ulv: http://ulvensdag.no/2016/10/15/nrk-lordagsrevyen-omtaler-ulvens-dag/
5. The Guardian: http://ulvensdag.no/2016/09/23/the-guardian-norway-plans-to-cull-more-than-two-thirds-of-its-wolf-population/
6. «Landet som hater naturen»:
https://www.nrk.no/ytring/landet-som-hater-naturen-1.12769998
7. Norges omdømme:
8. http://www.nationen.no/landbruk/regjeringen-frykter-ulvejakten-vil-payvirke-norges-omdamme/
9. Rovdata – Bestandsovervåkning vinteren 2015/2016: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2390916
10. Overskudd av sau/lam, Nortura:
http://totalmarked.nortura.no/prognose/category13590.html
11. Ulvens Dag, som består av 3 privatpersoner som engasjerer seg sterkt i ulven og ulvens fremtid i Norge har samlet en hel del relevante mediesaker her:
http://ulvensdag.no/category/media/

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]